błąd skypea: Failed to load library dxva2.dll

Trafił do mnie kolejny komputer z systemem Windows XP wyświetlający następujący błąd podczas uruchamiania Skype’a:

Failed to load library 'dxva2.dll’

skype błąd Failed to load library 'dxva2.dd'

 

Po wyświetleniu błędu naciśnięcie 'ok’ albo zamknięcie okna nie powoduje uruchomienia skype’a.

Aby naprawić ten problem proszę pobrać plik: dxva2.dll i wkleić go w lokalizacji: c:\windows\system32\

Możliwe, że przyczyną zagubienia się tego pliku w systemie jest problem z zegarem systemowym. W dwóch przypadkach laptopy miały padniętą baterię główną oraz baterię CMOS. W takiej sytuacji komputer cofa się w czasie i głupieje. Data zazwyczaj ustawiana jest domyślnie po odłączeniu zasilania na rok 1980. Aby unikać tego typu problemów należy zaopatrzyć się w sprawną baterię lub wymienić baterię CMOS.

W przypadku gdy nie poradzicie sobie z tym problemem mogę rozwiązać go zdalnie za pomocą zdalnego pulpitu. W celu zamówienia tego typu usługi proszę o kontakt.